Resum Consell Escolar de Centre 23 de juliol 2013

Resum del Consell Escolar de Centre del passat 23 de juliol, en el qual es va parlar de:

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (1 de juliol)

– Aprovació, si s’escau, de l’enviament de les ajudes de menjador i/o transport

– Menjador escolar: aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de 3r trimestre i memòria de menjador

– Informacions a l’òrgan col·legiat i adopció si s’escau d’acords: admissió d’alumnes.

*En aquest punt trobareu l’actualització sobre la qüestió de la possibilitat d’habilitació d’una línia en castellà a l’escola.

– Torn obert de paraules.

Resum del Consell Escolar de Centre 23/07/13 [pdf].

Resum Consell Escolar de Centre 24 abril 2013

En el passat Consell Escolar de Centre del passat 24 d’abril de 2013 es parlaren els següents temes:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.- Adopció, si s’escau, d’acords respecte a:

    • Procés d’admissió d’alumnes 2013-2014.

    • Odre 12/2013 de plantilles de personal docent i sol·licitud d’habilitacions.

3.- Menjador escolar.

    • Anàlisi de la situació econòmica del menjador.

– Aprovació si s’escau, del balanç corresponent al 2n trimestre

4.- Revisió trimestral de la PGA.

5.- Informacions a l’òrgan col·legiat.

6.- Precs i preguntes.

Resum del Consell Escolar de Centre 24/04/13 [pdf].

Les famílies movem peça en defensa del transport a l’escola

fotoEn el Consell Escolar de dimecres 30 de gener, tal com queda recollit en el resum dels acords presos en la reunió en aquest mateix blog, la Presidència del Consell exposà algunes qüestions respecte del transport escolar. A la reunió també era present la Regidora d’Educació i Cultura.

Actualment, segons la darrera circular que van rebre algunes famílies de la parada Albereda, l’Ajuntament s’ha compromès a mantenir el servei del transport sense canvis durant el curs 2012-2013.

La presidència del Consell informà a la regidora que la decisió del Consell és col·laborar amb l’Ajuntament en qualsevol tasca relacionada amb l’organització del transport escolar sempre que no signifique una retallada d’aquest servei. I que, en qualsevol cas, restava a l’espera de que, formalment, s’informés al Consell dels objectius de la comissió que va anunciar la regidora que es volia crear des de l’Ajuntament.

En eixa mateixa reunió del Consell, la representant de l’AMPA va llegir un escrit (Carta a la regidora) adreçat a la regidora d’Educació i Cultura, que recull els acords a què arribàrem les famílies en la reunió del 18 de gener.

El dimecres següent, 6 de febrer, es va lliurar l’escrit a l’Ajuntament per registre d’entrada. Així mateix, aprofitàrem i férem també entrega de més signatures en defensa del servei de transport escolar de què hem gaudit fins al moment. Ara per ara restem a l’espera de les respostes de l’Ajuntament, tant a les al·legacions als pressupostos que va presentar l’AMPA com a la carta lliurada per a la regidora.

Resum del Consell Escolar de Centre passat

A partir d’ara posarem a la web els resums del Consells Escolars, atenent a la nostra voluntat de transparència i de donar la màxima difusió possible a totes les qüestions que concerneixen a l’escola. Aquest és també l’esperit del Decret 233/1997, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional de les escoles d’educació infantil i els col·legis de primària, altrament conegut  com a “ROF”.

Resum Consell Escolar de Centre 30/01/2013 [pdf]. En el Consell es van tractar, a més d’altres, els punts següents:

– Servei de transport urbà. Situació actual.

– El Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (text íntegre del decret).

– Menjador.

– Comptes 2012 i pressupost 2013.

– Revisió trimestral de la PGA.

Divendres 1 de febrer 17h: reunió de junta

Benvolgudes famílies,

divendres 1 de febrer a les 17,15h ens reunirem en junta de l’AMPA, al despatxet que hi ha al segon pis. Com ja sabeu les reunions són obertes, podeu assistir a escoltar o a participar. Col·laboradors i col·laboradores que ja esteu en marxa, aquest missatge també és per vosaltres, us hi esperem!

En aquesta reunió parlarem de les subvencions per cicle, l’eixida a la granja d’Elx, les inscripcions a l’associació, el transport, la segona tanda de venda de xandalls, la biblioteca, el menjador, les col·laboracions, les mobilitzacions, el Consell Escolar, Carnestoltes i les Trobades d’escola valenciana.

imatge_ampa

Acta de l’assemblea general ordinària 14/12/12

Benvolgudes famílies,

finalment ací teniu l’acta de l’assemblea general ordinària feta a l’escola el 14/12/12, i els adjunts que la complementen.

Acta assemblea 14/12/12

Llibre major 2011/2012

Estadístiques blog AMPA

Retallades en el transport escolar: reunió hui a les 17h a l’escola

Benvolgudes famílies,

com ja sabeu per la circular que enviàrem la setmana passada, hui divendres 18 de gener a les 17h a la sala d’audiovisuals de l’escola ens trobarem per a tractar la qüestió de les retallades en el transport després dels darrers esdeveniments (vegeu circular adjunta).

És important la veu de totes les famílies per a decidir. T’hi esperem!

Nota informativa sobre la retallada en el transport escolar proposada per l’Ajuntament