Hui fem vaga i anem a la manifestació a València

En defensa de l’escola pública, de qualitat i en valencià hui fem vaga i aquesta vesprada serem a  València. Ens trobarem a les 18.30h a la porta de l’IES Lluís Vives.

CIMG2745

La FAPA lliura les reclamacions de les beques de llibres

Aquest matí la FAPA ha lliurat més de 5.000 reclamacions de beques de llibres que la Generalitat va concedir per al curs 2012/13 i que encara no ha pagat. El deute que la Conselleria té amb les famílies és de 28,7 milions d’euros. De la nostra escola hem fet arribar 17 reclamacions i restarem a l’espera de la resposta de Conselleria.

Recordem que una vegada superats els 3 mesos sense haver rebut el pagament o obtingut alguna resposta, les famílies que ho desitgen poden iniciar reclamació judicial. L’adreça de notificació és la de la FAPA.

*Lamentem també les 4 reclamacions que ens heu fet arribar i no hem pogut lliurar perquè estaven incomplertes (hi havia una còpia de cada reclamació quan se’n necessitaven dues de cada, originals, amb la signatura original, com deia la informació que us vam fer arribar).

FAPA

Reclamacions de les beques de llibres 2012/2013

Benvolgudes famílies,

Des de FAPA-València s’ha impulsat una campanya de reclamacions de les beques de llibres del curs passat, 2012/2013, que es van concedir però que encara no han estat abonades. Si es deixa passar el temps es corre el perill que es perda el dret a reclamar, i és per això que des de la FAPA s’han establert les següents passes:

1.- Es reclama a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública. Cal omplir i signar 2 escrits de reclamació per a cada Conselleria (es posarà el registre d’entrada a cada document i un restarà per a la FAPA i l’altre a Conselleria). És molt important que les signatures del pare, mare o tutor/a de l’alumne siguen les originals, no valen còpies.

El termini de lliurament de reclamacions a la FAPA és el 20 d’octubre. A la Lloma del Mas les arreplegarem divendres 18 d’octubre a l’Assemblea.

Al final de l’escrit trobareu les reclamacions en pdf per descarregar, imprimir i omplir.

*Si no recordeu l’ajuda que us van concedir podeu consultar-ho posant el DNI nom i primer cognom del xiquet/a a

https://appweb.edu.gva.es/hdfi41/becas/BEC_BECAS_WEB_DNI_cdef.jsp

2.- La FAPA lliurarà les reclamacions a les esmentades Conselleries, i aquestes tenen 3 mesos per abonar les quantitats o en defecte d’això, donar una resposta.

3.- Una vegada superats els 3 mesos sense haver rebut el pagament o obtingut alguna resposta, les famílies que ho desitgen poden iniciar reclamació judicial.

4.- Paral·lelament a les reclamacions, FAPA-València també ha sol·licitarà añ Síndic de Greuges que actue davant l’impagament de les beques. Per això s’estan recollint signatures en suport a aquesta sol·licitud. A l’Assemblea de l’AMPA el 18 d’octubre podràs signar.

Recordeu que cal dur emplenades i signades 2 CÒPIES DE CADA RECLAMACIÓ.

Reclamació beca llibres 2012/2013 Conselleria Educació (pdf)

Reclamació beca llibres 2012/2013 Conselleria Hisenda (pdf)

Acta de l’assemblea general ordinària 14/12/12

Benvolgudes famílies,

finalment ací teniu l’acta de l’assemblea general ordinària feta a l’escola el 14/12/12, i els adjunts que la complementen.

Acta assemblea 14/12/12

Llibre major 2011/2012

Estadístiques blog AMPA

Resolució de la convocatòria d’ajudes de llibres per al curs 2012-13

Hui ha eixit publicada en el DOCV la resolució del nombre de beneficiaris de la convocatòria d’ajudes de llibres per al present curs.

Segons que es recull en el document, ‘la quantia individual de l’ajuda (…) serà de 125€ per a l’alumnat beneficiari del 100%, 88€ per a l’alumnat beneficiari del 70% de l’ajuda i 50€ per a l’alumnat beneficiari del 40% de l’ajuda.’

En el pdf trobareu tota la informació.

Resolució convocatòria ajuts de llibres curs 2012-13

Podeu passar pel centre per consultar la llista definitiva. L’últim dia per presentar recurs de reposició davant la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport és dimecres 6 de febrer.

L’horari de secretaria de l’escola per a presentar aquest escrit és els dimecres de 10h a 11h.

Assemblea general ordinària AMPA CEIP Lloma del Mas, divendres 14/12/12

Benvolgudes famílies,

Per la present vos convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’AMPA, que tindrà lloc el proper divendres 14 de desembre a les 17h en primera convocatòria i a les 17,15h en segona, a la sala d’audiovisuals de l’escola, amb el següent:

                                                       ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (la podeu llegir  a: https://ampallomadelmas.wordpress.com/2012/07/11/acta-de-lassemblea-general-extraordinaria/ )

2.- Aprovació dels comptes 2011/2012.

3.- Pressupost, activitats i àmbits de treball 2012/2013.

4.- Informacions de l’escola i el Consell Escolar.

5.- Altes i baixes a la Junta de l’AMPA, ratificació de càrrecs  en funcions i noves incorporacions, si s’escau.

6.- Suggeriments i preguntes. Torn obert de paraula.

7.- Inclusió de temes i presa de decisions, si s’escau.

Vine i participa! T’esperem per a construir junts més escola des de l’AMPA. Hi tens molt a dir!

Hi haurà servei de monitors.

blogampaAprofitem per recordar-vos que en el blog de l’AMPA podeu trobar aquestes informacions i també: convocatòries, recomanacions de jocs per internet, apunts pedagògics i la fantàstica secció ‘M’expliques un conte?’. També us podeu subscriure per rebre les novetats al vostre correu electrònic! https://ampallomadelmas.wordpress.com

Atentament,

La Junta Directiva

El President en funcions

Pau Pertegaz Saragossà

Informacions sobre el servei de menjador

Benvolgudes famílies, vos fem arribar dues informacions, una relacionada amb l’empresa responsable del servei de menjador, UCALSA, i l’altra amb les beques.

1.- Pel que fa a l’empresa responsable del servei de menjador lamentem comunicar-vos que malgrat l’oposició de l’AMPA a la continuïtat de l’empresa UCALSA* en el servei de menjador, el consell escolar ha decidit per majoria de renovar-li el contracte per a aquest curs 2012/2013.

*Per a més informació sobre el per què de l’oposició, cerqueu l’informe UCALSA al blog o bé pregunteu a la Junta.

2.- Quant a les beques de menjador, ja s’ha fet pública la puntuació de tall per als ajuts. Tal com ens ha fet arribar la FAPA i ha informat l’escola, la puntuació de 15 a 16 seran subvencionats el 100%, mentre que de 10 a 14 serà del 70%. A més a més la FAPA afegix:

‘Seguint les instruccions que indica la Resolució de 13 de juny de 2012 en el seu article 16, de la Direcció general d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat per al curs escolar 2012-2013.

Es pot interposar un recurs contra la denegació de l’ajuda, contra les resolucions definitives emeses en tots dos terminis, ordinari i extraordinari, els interessats podran interposar recurs d’alçada davant el director general: Sr. D. Jorge Cap Martinez amb competències en matèria d’ordenació i centres docents, en el termini d’un mes des de la notificació de la denegació de l’ajuda.

La presentació d’aquest recurs podrà efectuar-se en la corresponent direcció territorial, sense perjudici d’altres formes de presentació d’acord amb l’establit en l’article 38 de la llei 30/1992 , de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. A l’efecte de resolució dels recursos d’alçada interposats, la direcció territorial corresponent elaborarà un informe, el qual remetrà, al costat del recurs i tota la documentació, a la citada Direcció general.

Si necessiteu realitzar qualsevol tipus de pregunta o assessorament per a elaborar el Recurs d’Alçada, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres (fapa-valencia@fapa-valencia.org).’