Formulari d’inscripció

Quota anual per un fill 15€, quota anual per dos o més fills 20€.

Imprescindible indicar concepte: Quota Ampa i nom de l’alumne, per tal de        quadrar els ingressos amb les fitxes d’inscripció!

CAJAMAR ES64 3058 2323 7428 1083 2626

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ON LINE

Anuncis