Escola matinera

En col·laboració amb l’escola Lloma del Mas i Blanc i negre, l’AMPA ofereix  un any més el servei d’escola matinera per al proper curs 2019/20 a partir del mes de setembre, des del primer dia de classe (9 de setembre).

Amb aquest servei volem ajudar-vos a conciliar la vida laboral amb els horaris escolars, organitzant activitats lúdiques a càrrec d’una monitora especialista que estarà amb els vostres fills i filles des de les 7:30h fins que comencen les classes, a la mateixa escola.

INSCRIPCIONS:

  • Escola matinera: Cal omplir el següent formulari (només si fareu ús del servei diàriament).
    • Preu soci de 7:30 a 9:00 40€/mes, preu no soci de 7:30 a 9:00 42€/mes
    • Preu soci de 8:00 a 9:00 30€/mes, preu no soci de 8:00 a 9:00 32€/mes
    • Preu soci quinzena 20€/mes, preu no soci quinzena 22€/mes
  • Dies solts: si necessiteu algun dia solt d’escola matinera, podeu deixar el vostre fill o filla a càrrec de la monitora i abonar-li l’import directament. No cal omplir el formulari.

Preu dia solt de 7:30 a 9:00 4€ socis, 5€ no socis.

Preu dia solt de 8:00 a 9:00 3€ socis, 4€ no socis.

  • El preu de soci s’aplicarà a partir del moment que us feu socis.
  • El primer dia de classe, haureu de signar l’autorització dels vostres fills i el consentiment per a realitzar els càrrecs bancaris.

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

logo1

Contacte Blanc i Negre:  96 117 24 99  http://www.blancinegreanimacio.com

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de Diciembre, los datos que usted nos facilita serán almacenados en el fichero de Blanc i Negre Animacio con carácter estrictamente confidencial. Dichos datos, no pueden, bajo ningún concepto, ser cedidos ni comunicados a terceros, todo ello con las prevenciones impuestas en la Ley 15/1999 a favor del interesado.