Extraescolars

Pel moment no ens trobem en disposició d’oferir extraescolars per les vesprades d’octubre a maig, degut a les circumstàncies actuals. Depenent com evolucione la situació i atenent a l’interés de les famílies, estudiarem les activitats que es podran ofertar.

Podeu enviar un correu manifestant les vostres necessitats a ampalloma@gmail.com