Acta assemblea anual de socis

Benvolgudes famílies de Lloma del Mas, el passat divendres 13 de desembre es va celebrar l’assemblea anual de socis de l’AMPA a les instal·lacions del CEIP Lloma del Mas. Ací vos deixem l’acta:

Assemblea2019-2020

Com a canvi rellevant assenyalem que es va votar modificar les quantitats de la subvenció per al viatge de sisè segons el nombre d’anys associats a l’AMPA:

Així per a rebre els 35 euros de subvenció s’ha de ser soci els tres darrers anys.

Si només han estat socis els dos últims anys la subvenció baixarà a 20 euros.

En el cas de no ser soci durant l’últim any no rebran subvenció.

Si només han estat socis l’últim any, no rebran subvenció.

La junta directiva pot estudiar situacions especials.

 

Salutacions. Junta de l’AMPA de Lloma del Mas.

Incidències amb la XarxaLlibres

Benvolgudes famílies,

L’AMPA ha presentat un escrit de queixa sobre el funcionament de la XarxaLlibres a l’escola per registre d’entrada. Això vol dir que aquest escrit arribarà a inspecció i, per tant, a Conselleria.

Per altra banda, la FAPA (Federació d’Ampas), ens ha demanat que li enviem el recull d’incidències per tal de presentar un informe detallat a Conselleria.

Des del centre ens han comunicat que no saben com solventar el tema i que qui organitza la XarxaLlibres és Conselleria. No sabem si en breu Conselleria prendrà mesures per a solucionar tots els problemes que està causant el funcionament de la XarxaLlibres. Hi ha unes quantes famílies en aquesta  situació, però ara mateix no hi ha una solució a curt termini.

Podeu consultar l’escrit presentat en aquest enllaç

Ajudes menjador i transport 2016/17

Adjuntem normativa de transport i menjador segons la resolució del 27 de juliol de 2016. El termini de presentació acaba el 5 de setembre.

Trobareu també un resum de les ajudes de menjador.

Pel que fa al transport, la Conselleria publica també una resolució d’excepcions per als casos d’alumnes que no estan matriculats en ensenyaments obligatoris però que per estar en zones rurals o pedanies requereixen del mateix.

Resolució 27-7-2016 ajudes menjador

Resum ajudes menjador de 27 de juliol de 2016

Resolucio 27-7-2016 ajudes trasport

Resolució 27-7-2016 usuaris trasport excepció

Tramitació ajudes #XarxaLlibres

L’AJUNTAMENT DE BÉTERA INFORMA SOBRE EL PROGRAMA D’AJUDA DE LLIBRES “XarxaLlibres”.

Qui pot beneficiar-se:

Es pot beneficiar del programa #XarxaLlibres: l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica matriculat en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

Les ajudes comprenen els llibres de text en format imprès, els llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats, i el material curricular destinat a ser utilitzat per l’alumnat, que desenvolupen el currículum educatiu vigent a la Comunitat Valenciana.

Cal tenir en compte que la gestió s’ha de fer on estiguin empadronats els vostres fills i filles, independentment que estiguin matriculats en un centre educatiu d’una altra localitat.

La quantia individual per alumne/a serà com a màxim de 200 euros, que es rebran en dues fases:

– Fins als primers 100 euros es rebran quan s’aporti el justificant de compra a l’ajuntament, sempre abans que finalitzi l’any 2015.

– Fins als 100 euros restants es faran efectius quan es retornin els llibres de text en bon estat quan finalitzi el curs 2015-2016.

L’ajuntament facilitarà durant la setmana del 30 de novembre al 4 de desembre a través dels centres educatius la documentació necessària a emplenar per sol·licitar l’ajuda. Si ho desitgen poden ja obtenir la documentació en les pàgines de Conselleria o bé poden procedir per l’opció telemàtica que es troba oberta des d’avui dia 27 de novembre.

A partir del 2 de desembre al 15 de desembre s’obre el termini per registrar les sol·licituds a l’ajuntament. El registre es farà ÚNICA I EXCLUSIVAMENT a l’edifici de CASA NEBOT, en el següent horari:

Matins: de 9’00 h. a 14’00 h.

Vesprades: de 17’00 h. a 19’30 h.

Els recordem que si opten per l’opció telemàtica poden trobar-la al següent enllaç (seleccionant l’opció “Tramitar electrònicament”):

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17854

La documentació que s’haurà d’aportar és:

– Sol·licitud duplicada (original i fotocòpia) ja sigui telemàtica o emplenada a mà (es facilita un original d’aquest document al costat d’aquesta circular, un cop omplert, es prega facin una fotocòpia per al registre. Igualment se sol·licita que si opten per l’opció telemàtica es facin dues impressions del document i indiquin en registre que la seva opció és la telemàtica. En el cas de pèrdua podran obtenir-los en la web de l’ajuntament o la de Conselleria: http://www.ceice.gva.es/va/xarxallibres )

– Declaració responsable d’estar al corrent en les obligacions tributàries (s’annexa també i en cas de pèrdua estarà disponible a la web de l’ajuntament).

– Model de domiciliació bancària (s’annexa també i en cas de pèrdua estarà disponible en els mateixos enllaços que l’anterior)

– Original, duplicat o còpia compulsada de:

• Factura o factures dels llibres o material curricular que hagi adquirit

• L’adquisició s’ha d’haver realitzat l’any 2015

• En el cas d’haver adquirit els llibres a través de l’AMPA s’ha d’aportar document justificatiu expedit pel mateix.

 La documentació s’ha de presentar completa i degudament emplenada (no es tramitaran les sol·licituds il·legibles o incompletes).

Requisits tècnics per emplenar el formulari electrònic:

– No s’exigeix ​​certificat electrònic, per tant es pot omplir des de qualsevol ordinador connectat a Internet i per qualsevol persona (interessat/a, amic/a, AMPA, oficina específica ajuntament …)

– Per problemes amb la complimentació del formulari consulti preguntes més freqüents a:

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

– Que l’ordinador compleixi els requisits tècnics;

(consulteu https://www.tramita.gva.es/SAFEear/SAFEWeb/safe_requisitos.jsp ).

Informació important per a les famílies per emplenar la sol·licitud:

Han de conèixer el NIA de l’alumne: aquesta informació la proporcionés el centre educatiu.

– Han de conèixer el codi del centre educatiu on estigui escolaritzat (informació que facilitarà el centre o poden obtenir-la en aquest enllaç: http://www.ceice.gva.es/ocd/areacd/val/guiadecentros.asp ).

Notícia sobre #XarxaLlibres publicada al DOGV

índexBenvolgudes famílies,

Finalment ha eixit publicada avui en el DOGV l’ordre sobre #XarxaLlibres. Compartim amb vosaltres un resum amb la informació més interessant i també el document complert amb la disposició.

Resum Ordre Xarxa Llibres

ORDRE 17/2015, de 26 d’octubre_8671

A la web de #XarxaLlibres diu que la gestió dels pagaments s’executarà mitjançant cada ajuntament a partir de l’1 de desembre, tot i que a l’ordre no posa cap data. Esperem, doncs, més informació sobre aquest tema.

La Generalitat ha habilitat el correu electrònic per a qüestions que puguen tindre les famílies: xarxallibres@gva.es

Canvis en les ajudes al transport escolar

Estimades famílies,

Compartim amb vosaltres la informació que ensarriba de la FAPA sobre les modificacions en les ajudes al transport escolar:

logo_fapavalencia

Des de FAPA-València us enviem ORDRE 8/2015, de 21 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que modifica l’Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la convocatòria d’ajudes individuals per al servei de transport escolar i s’aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-16.

Voreu que s’obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds únicament per a aquell alumnat que, no havent presentat amb anterioritat la sol·licitud, es troba inclòs entre els possibles beneficiaris a causa de la present modificació. Aquest termini serà de deu dies hàbils a explicar des de l’endemà al de la publicació d’aquesta ordre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint el trajecte accessible i segur de menor distància). Este termini finalitza el 5 d’octubre.

ordre 8-2015 modifica les bases transport escolar