Objectius

La funció de l’AMPA és donar suport i assistència als membres de l’associació, als pares i mares dels alumnes del centre, però també al professorat, en allò que té a veure amb l’educació dels infants a l’escola. També ens marquem com a objectiu general la defensa i la promoció d’un model d’escola pública, en valencià i de qualitat.

Volem promoure la participació de les famílies en la vida del centre i també la representació en els òrgans de gestió, com ara el Consell Escolar. Pensem que és important col·laborar amb l’equip educatiu en els espais que existeixen, dir la nostra opinió i contribuir entre tots i totes a la qualitat de l’educació dels nostres fills. Tant en l’àmbit escolar com en les activitats extraescolars o totes aquelles propostes que ens ajuden a aprendre i formar-nos, a xiquets i a grans, com a persones.