Problemàtica amb el servei d’educador especial

 

Estimades families del CEIP Lloma del Mas,

El motiu del present escrit és donar a conèixer la situació que, des del curs 2017-2018, va donant-se al CEIP Lloma del Mas de Bétera, respecte al servei d’educador especial, i com aquesta situació afecta als xiquets amb NEE que son atesos, per dictamen, en aquest servei.

L’educador A.B., no compleix les seues funcions apel·lant motius de salut, i constantment enllaça una baixa amb altra. Per aquest motiu, els nens que han de rebre la seua atenció, queden TOTALMENT DESATESOS de les seues necessitats més bàsiques (alimentació, higiene, habilitats socials)

Tant la educadora E.E com l’educador A.B. són adscrits a la localitat de Bétera.

L’educadora E.E. presta el seu servei de dilluns a dimecres al CEIP Lloma del Mas, mentre que dijous i divendres exerceix les seues funcions al CEIP Camp de Túria.

L’educador A.B. va dilluns i dimarts a l’IES Les Alfàbegues. El dimecres, dijous i divendres ha d’acudir al CEIP Lloma del Mas. Com que aquesta persona, funcionari de l’Administració Pública, no realitza el seu treball, l’educadora E.E., acudeix als diferents centres educatius per atendre als menors que tenen dret a rebre el servei d’educador especial. De manera que E.E. du a terme les seues funcions dilluns i dimarts de matí a l’IES Les Alfàbegues, dilluns i dimarts de vesprada al CEIP Lloma del Mas, així com també el dimecres a jornada completa. Dijous i divendres treballa al CEIP Camp de Túria.

Amb aquesta situació, dilluns i dimarts de matí i el dijous i divendres, els nens amb NEE del C.E.I.P Lloma del Mas es queden sense atenció de l’educador/a especial.

Per aquests nens és especialment necessària una atenció personalitzada i crear un vincle sa amb les persones que els atenen. Els canvis constants que estan donant-se provoquen en el xiquets un retrocés en les habilitats adquirides, mermant la qualitat de vida del menors i les seues famílies.

El passat 15 de Gener, les famílies afectades van enviar un e-mail al’inspector de zona, qui informà que estan buscant una solució. Però fins avui, 5 de Febrer, no ha arribat cap informació al respecte i es perpetua la DESATENCIÓ als xiquets.

Des de l’AMPA del CEIP Lloma del Mas demanem una solució immediata, atenent a les necessitats del xiquets de tindre un entorn el més estable possible. Sol·licitem l’augment de les hores d’atenció que l’educadora E.E. té al CEIP Lloma del MAS. És amb aquesta educadora amb la que els xiquets ja mantenen un vincle afectiu i d’estabilitat emocional i amb qui han treballat des de la incorporació dels xiquets a l’escola.

Demanem la vostra col·laboració per fer força en aquesta reclamació i petició. Amb la major brevetat possible vos informarem de com i on durem a terme  l’arreplegada de signatures. Adjuntem l’escrit realitzat per les famílies afectades ací. Grácies i salutacions.

 

Atentament, la Junta de l’AMPA del CEIP Lloma del Mas.