INFORMACIÓ #XARXALLIBRES 2016-2017: 2a FASE D’AJUDES

xarxallibres

 

Totes aquelles famílies que han participat o vullguen participar ara al Programa de Reutilització de llibres de text (XARXALLIBRES) que es crearà a Lloma del Mas per al proper curs, hauran d’emplenar TELEMÀTICAMENT la Justificació de lliurament de llibres de text seguint el següent procediment:

PARTICIPACIÓ

 • Si es va participar en la Fase 1 del programa d’ajuda, cal omplir la sol.licitud que trobareu clicant en aquest enllaç:
  ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
  i imprimir el justificant d’entrega dels llibres de text del curs 15-16 per a poder presentar-ho a l’escola i cobrar, prèvia notificació de Conselleria,  l’import corresponent a la 2a fase, s’haurà d’entregar el lot complet dels llibres de text.
 • Si no es va participar en la 1a fase del programa, i l’alumne/a aporta el lot de llibres en condicions de ser reutiltizat, haurà de manifestar en la sol.licitud telemàtica la seua intenció de participar en el banc de llibres 16-17, per a tenir accés al banc de llibres l’any vinent.

Cal clicar en aquest enllaç i emplenar i imprimir la sol.licitud de participació en el banc de llibres.

www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

 

Per evitar cues i retards, és convenient que ompliu la sol·licitud des de casa. En cas de no ser possible, el Centre posarà a la vostra disposició un ordinador en horari de 10:00h a 12:00h. des del  dia  22 de juny fins al 24 de juny.

ENTREGA DE LLIBRES

S’ha d’entregar la documentació junt als llibres de text al centre des del dia 20 de juny fins al 24 de juny.

 • Les famílies d’alumnes que actualment cursen Infantil 5 anys i 1r de primària rebran al mes de setembre, prèvia notificació de Conselleria, un XEC-LLIBRE de 160 € amb el que podran comprar el lot de llibres corresponent a 1r i 2n de primària. Aquest es podrà utilitzar a les llibreries que s’associen al programa xarxallibres. Aquestes famílies hauran de fer només la sol·licitud telemàtica de PARTICIPACIÓ en el banc de llibres curs 2016-2017 i presentar el formulari els dies indicats però no hauran d’aportar cap llibre.
 • Les famílies dels alumnes de 2n de primària hauran de fer només la sol·licitud telemàtica de PARTICIPACIÓ en el banc de llibres curs 2016-2017 i presentar el formulari els dies indicats però no hauran d’aportar cap llibre.
 • Les famílies dels alumnes que actualment estan cursant 3r, 4t, 5é i 6é de primària hauran d’entregar al Centre els llibres utilitzats durant el present curs en el millor estat de conservació possible. No han de dificultar la lectura per poder ser reutilitzats, per tant, s’ha d’esborrar tot el que hi ha escrit, per deixar-los en el millor estat possible. Es recomana folrar els llibres si no ho estan, per a allargar la seua vida útil.

L’alumnat de cal que entregue el seu lot de llibres si vol participar en el banc de llibres de 1r de l’ESO.

 

El lot de llibres s’haurà d’entregar al Centre tot junt, dins d’una bossa de plàstic amb el nom del xiquet/a escrit al damunt, i amb una còpia de la JUSTIFICACIÓ TELEMÀTICA de  lliurament de llibres de text. Els quaderns de treball i l’activity book (anglés) no es considera material per a reciclar. En els casos de lots incomplets, la família rebrà un lot incomplet per al proper curs. (El mateix nombre de llibres que tornen)

Una Comissió formada per mestres, pares i mares del Centre revisarà, valorarà, verificarà i decidirà si els lots de llibres estan en bon estat.

Per a pertànyer al banc de llibres s’ha d’assumir el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que li proporcione el centre i tornar la seua totalitat, una vegada finalitze el curs escolar.

HORARI

L’horari per poder fer entrega dels materials serà el següent i l’entrega es realitzarà a la biblioteca del centre.

 • DILLUNS 20 i DIMARTS 21 DE JUNY : de 13h a 14:30h (si teniu la sol.licitud impressa)
 • DIMECRES 22, DIJOUS 23 I DIVENDRES 24 JUNY: de 10h a 12h (si teniu o no la sol.licitud impressa)

Més informació a la web del centre  http://mestreacasa.gva.es/web/llomadelmas

ACLARIMENTS

Els alumnes que aquest curs han estat matriculats a 3r curs de primària, el proper curs utilitzaran el mateix llibre de música, naturals i socials (no l’entregueu al banc de llibres).

Els alumnes que aquest curs han estat matriculats a 5é curs de primària, el proper curs utilitzaran el mateix llibre de lectura: LA NAVE DE LOS LIBROS  (no l’entregueu al banc de llibres).

Escoleta d’estiu a la Lloma del Mas

logo lloma

Per a aquest any, L’AMPA DEL CEIP LLOMA DEL MAS vos proposa una escola d’estiu alternativa, oberta a tothom, tant alumnes d’infantil, com de primària i de qualsevol escola.

A l’escola d’estiu alternativa treballarem amb metodologies ben diferents, farem activitats de descoberta del món (natural, artístic, científic, personal i social) basades en la metodologia Montessori, educació emocional, PNL… Farem sessions de ioga divertides per als xiquets, jocs d’aigua col·laboratius, cercle màgic de compartir, aprendrem a relaxar-nos i a meditar.

Tota la info a l’enllaç