La prova diagnòstica (IV): Posicionament de la Fapa al respecte

Benvolgudes famílies, aquest són els documents que ha elaborat la FAPA després de la Jornada sobre les proves diagnòstiques celebrada dissabte 16 de Maig de 2015 i que pensem que poden ser del vostre interès.

logo_fapavalencia

FAPA VALÈNCIA vol manifestar la seua preocupació davant les noves mesures que la Conselleria d’Educació ha engegat per a desenvolupar la LOMCE en relació a les proves tant diagnòstiques com individualitzades que està previst realitzar durant els mesos de maig i juny de 2015 en els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Amb la intenció de valorar de forma detallada i en profunditat el contingut i objectius d’aquestes proves així com la seua idoneïtat per a contribuir a la millora de l’ensenyament públic, FAPA‐València ha realitzat una jornada de formació, anàlisi i reflexió el dissabte 16 de maig de 2015 dirigida a les ampas de la província. En aquesta activitat formativa han participat prestigiosos experts en la matèria (investigadors especialistes en didàctica de l’educació de la Universitat de València) així com el cap de servei d’avaluació educativa de la Conselleria d’Educació.

Després d’escoltar i analitzar els arguments oferits per tots ells, concloem que les proves diagnòstiques i/o individualitzades propostes per la LOMCE i desenvolupades per a la seua aplicació per la Conselleria d’Educació presenten greus manques i limitacions que provocarien:

 ‐ NO validesa teòrica i metodològica:

 • els investigadors socials consultats identificaven importants errors en la seua formulació i execució, que qüestionarien les seues possibilitats d’una adequada i completa interpretació diagnòstica sobre els processos d’aprenentatge de l’alumnat.
 • les proves diagnòstiques són proves psicomètriques, una modalitat evaluativa que ha sigut qüestionada per diferents organismes de recerca social de prestigi internacional, europeus i americans, basantse en els següents arguments:
 • és una avaluació de resultats, de caràcter quantitatiu, puntual i extraordinari, que només ofereix informacions parcials i incompletes, per la qual cosa no garanteixen un adequat diagnòstic de necessitats ni contribueixen a la qualitat dels serveis estudiats.
 • es tracta d’una eina de recerca social molt limitada, que requereix el seu complement amb altres enfocaments evaluatius tant de processos com d’estructura, que incloga metodologies qualitatives i participatives.
 • generen efectes perversos i distorsionadors en el sistema educatiu, que anirien en detriment de la qualitat de l’ensenyament:
 • deformació del currículum escolar cap al compliment d’objectius marcats per les proves.
 • Reforcen processos d’aprenentatge basats en la superació de tests, i no aprenentatges significatius, col∙laboratius, integrals,…

NO validesa ideològica/política:

 • Un model evaluatiu basat en proves diagnòstiques com les què ens ocupen, reforça una política de desconfiança, control i punitiva sobre els centres educatius, que no afavoreix l’enfortiment de la comunitat educativa com a espai de construcció de ciutadania i de treball col∙laboratiu entre professorat, famílies i alumnat.
 • La difusió – no controlada per l’administració – de les dades recaptades fora del context educatiu, ha provocat un efecte de “competitivitat” entre els centres així com l’agudització de fenòmens de “guettizació” dels col∙legis situats en zones empobrides dels municipis. Aquesta situació no ajuda a una adequada gestió de la diversitat educativa ni a promoure una política educativa integradora de les desigualtats preexistents.
 • La normativa vigent no garanteix l’adequat ús de les dades obtingudes en les proves, per la qual cosa es manté el risc d’una utilització partidista dels mateixos i contribueix a la perversió del sistema públic d’educació.

NO validesa social:

 • La LOMCE és una llei fortament qüestionada i confrontada per la comunitat educativa, que posa en dubte el seu legimitidad social.
 • En la Comunitat Valenciana, el desenvolupament de les proves diagnòstiques s’ha dissenyat i engegat ignorant la veu dels agents socials implicats: professorat, famílies i alumnat, i ciutadania en general.
 • La realització d’un diagnòstic seriós i en profunditat del nostre sistema educatiu, requereix de la participació activa de la comunitat educativa com a informants clau i d’absoluta legitimitat, coneixedors de primera mà de les manques, limitacions i potencialitats que determinen els processos d’aprenentatge de l’alumnat.

Per tot açò, FAPA‐València es reafirma en un posicionament crític i qüestionador de la validesa i idoneïtat de les proves diagnòstiques i individualitzades que està previst realitzar en els pròxims dies en la Comunitat Valenciana, i sol∙licita la paralització d’aquest procés evaluatiu en tant no es resolen les manques i limitacions ja esmentades, que afecten greument a la seua legitimitat teòrica, metodològica, política i social.

Mentrestant, i sobre la base dels arguments oferits, FAPA comparteix la postura d’insubmissió assumida per coordinadores d’AMPA de l’estat espanyol, i assessorarà legalment a les famílies que decidisquen no col∙laborar en la realització de les proves diagnòstiques/individualitzades per part de les seues filles i fills.

Proposem que la Generalitat Valenciana es prenga de debò la millora de la qualitat de l’ensenyament públic, deixant de destinar pressupost públic a la realització de processos evaluatius desfasats i qüestionats per la comunitat científica internacional i reorientant el seu interès cap a una millora del sistema educatiu basada en la confiança i col∙laboració dels agents socials que conformem la comunitat educativa.

Adjuntem una Breu guia sobre proves diagnòstiques i individualitzades

i un model de document per si no voleu que els vostres fills i filles facen les proves diagnòstiques: justificant absència alumnat

La prova diagnòstica (III)

programa PROVES DIAGNÒSTIQUESBenvolgudes famílies,

Us adjuntem les instruccions sobre l’avaluació diagnòstica de 3r de primària rebudes ahir al centre.

Al primer document trobareu les dates de les proves i com es desenvoluparan: INSTRUCCIONES_3P_2015

En aquest segon document es fa referència a l’obligatorietat de les proves i a l’objectiu amb què estan plantejades:

Instrucciones_obligacion_e_informacion_evaluaciones

Finalment adjuntem també un document que ens ha tramés la FAPA arrel de les preguntes que la Secretària General, Merxe Alabau, li va formular a la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, sobre la prova individualitzada de 3r de Primària.

Respuesta FAPA

RECORDEU DISSABTE 16 de maig hi ha unes Jornades preparades sobre les proves diagnostiques. Podeu apuntar-vos ací

FAPA: La prova diagnòstica (II)

Benvolgudes famílies,

Compartim amb vosaltres la informació que ens acaba d’enviar FAPA València sobre les proves diagnòstiques i d’avaluació individualitzada establides per la LOMCE:

“Davant els dubtes generats, us enviem adjunt informació sobre les proves diagnòstiques i d’avaluació individualitzada. Recordeu que el pròxim dissabte 16 de maig tenim una jornada sobre aquesta qüestió. A la pàgina web de FAPA-València us podeu apuntar: www.fapa-valencia.org  o a l’enllaç.

Com que comptarem amb la presència de l’administració podreu fer quantes consultes vulgueu. Per tan us animem a participar!”

Ací teniu tota la informació sobre l’avaluació diagnòstica