Candidatures per a la nova junta de l’AMPA

Benvolgudes famílies,

tal com us vàrem anunciar, hui dia 15 de novembre vos presentem les candidatures per a la nova junta de l’AMPA.

Us esperem el 22 de novembre a les17.15 a la sala d’audiovisuals per a les votacions i l’assemblea organitzativa! Juntes, arribem més lluny!

candidatures13_14_1candidatures13_14_2

L’AMPA lliura els materials a l’escola

Benvolgudes famílies,

com ja sabeu, de fa molt de temps treballem des de l’AMPA amb l’escola per a fer una dotació de materials necessaris. Durant el curs passat es va aprovar d’aportar 200€ per aula en concepte de materials que els mestres o els cicles trobaren que eren més necessaris. Doncs bé, després d’haver anat perfilant, modelant i gestionant el que calia i al que es podia arribar econòmicament, dimecres 6 de novembre vam poder fer el lliurament d’una part. Hi ha més materials, que estan ja acordats i demanats i esperem que els proveïdors els puguen fer arribar prompte.

20131106_165509Relació de materials lliurats el 6 de novembre:

13 cadenes de música LG162

7 per infantil, 1 per 2on cicle de primària, 6 per 3er cicle de primària

5 tricicles i 5 motos per infantil

2 ordinadors portàtils Acer E1-522 per pç1er cicle de primària

8 diccionaris Bromera per 2on cicle de primària.

Aquesta aportació és possible gràcies a la participació de les famílies en l’AMPA i gràcies també a la feina i el seguiment de les persones que ho han coordinat.

Resum Consell Escolar de Centre 6 de novembre 2013

Resum del Consell Escolar de Centre del passat 6 de novembre, en el qual es va parlar de:

1.- Lectura i aprovació si s’escau de les actes anteriors (23 setembre i 16 d’octubre 2013)

2.- Aprovació, si s’escau, de la Programació General Anual curs 2013/2014.

3.- Menjador escolar: aprovació pressupost menjador escolar 2013/2014 i proposta d’inversió.

4.- Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 5.- Torn obert de paraules.

Vos convidem a llegir el resum d’aquest Consell i volem fer esment de qüestions que estan recollides que ens afecten especialment com ara que a 4 i 5 anys, aquest curs tampoc no hi haurà colònies, que s’ha trencat el consens respecte l’alternança en l’horari de reunions d’avaluació i per tant hi ha grups que es poden trobar que les tres reunions d’avaluació siguen a les 12.30, i que s’ha creat una comissió d’estudi respecte de l’habilitació de l’aula de 3 anys en PPEC. Tot això ho trobareu detallat en el resum, També hi hem afegit el decret del ROF que parla del Consell Escolar on s’especifiquen les capacitats, els objectius i els compromisos d’aquest òrgan.

Resum del Consell Escolar de Centre 06/11/13 [pdf].

Eleccions a la Junta del AMPA

Benvolgudes famílies,
Ens dirigim a vosaltres per a informar-vos que queden convocades les eleccions per a renovar els següents càrrecs a la junta directiva:
· Vicepresidència
· Tresoreria
· Secretaria
· 5 vocalies
Així doncs, queda obert el termini per a presentar les candidatures la setmana de l’11 al 15 de novembre, ambdós inclosos. Les candidatures, segons s’indica als estatuts, es poden presentar de forma individual o col·lectiva.
Quedaran exposades al tauler d’anuncis i al blog (ampallomadelmas.wordpress.com) de l’AMPA a partir del divendres 15 de novembre. La setmana del 18 al 21 de novembre els candidats i candidates podran fer campanya.
Divendres 22 de novembre es procedirà a la votació de les candidatures a les 17.15h a la sala d’audiovisuals del centre. En cas que no es presentara cap candidatura es triarà la nova junta entre els assistents a la votació.
Si enguany encara no us heu associat, esteu a temps de fer-ho! L’AMPA també és cosa vostra, participeu!
La Junta i el president
Pau Pertegaz
* Per presentar les vostres candidatures cal que feu arribar un escrit a la secretaria de
l’associació, indicant el vostre nom i cognom; també podeu fer-ho a través del correu
electrònic: ampalloma@gmail.com

Document amb la convocatòria d’eleccions.