Resum Consell Escolar de Centre 23 de juliol 2013

Resum del Consell Escolar de Centre del passat 23 de juliol, en el qual es va parlar de:

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (1 de juliol)

– Aprovació, si s’escau, de l’enviament de les ajudes de menjador i/o transport

– Menjador escolar: aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de 3r trimestre i memòria de menjador

– Informacions a l’òrgan col·legiat i adopció si s’escau d’acords: admissió d’alumnes.

*En aquest punt trobareu l’actualització sobre la qüestió de la possibilitat d’habilitació d’una línia en castellà a l’escola.

– Torn obert de paraules.

Resum del Consell Escolar de Centre 23/07/13 [pdf].

Resum Consell Escolar Municipal 5 de juliol 2013

En el darrer Consell Escolar Municipal del 5 de juliol del 2013 es parlaren els següents temes:

– Lectura i aprovació de l’Acta de la reunió del CEM,

– Renovació del Consell Escolar Municipal: normativa

– Informe Anual del CEM: Lliurament de l’esborrany realitzat per la comissió encarregada de portar endavant el document i determinació dels terminis de lectura i propostes i suggeriments dels membres del CEM

– Presentació de la Memòria de la comissió del Pla Municipal de Prevenció d’Absentisme Escolar.

– Calendari escolar curs 2013-2014

Resum del Consell Escolar Municipal 05/07/13 [pdf].

Resum Consell Escolar extraordinari de centre 1 de juliol 2013

En el passat Consell Escolar extraordinari de centre de l’1 de juliol es parlaren un seguit de temes que ara detallarem, però especialment hi ha un punt que pot afectar estructuralment al projecte de centre de l’escola: la possibilitat d’habilitació d’una línia més a la Lloma del Mas en castellà (emmarcat dins el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà), amb la dificultat que això pot ocasionar quant a la correspondència amb el projecte lingüístic del centre i l’espai disponible.

Vos demanem que llegiu atentament l’acta del Consell i vos mantingueu informades de les decisions que es prenguen al respecte. Podeu llegir també en el document adjunt l’escrit que la representant de l’AMPA al Consell escolar i la resta de famílies representants al Consell han fet arribar a la Inspecció.

Altres temes que es tractaren en aquest Consell fóren:

Procés d’admissió d’alumnes 2013-2014, valoració i aprovació si s’escau d’actuació respecte de:

Reclamacions al llistat provisional i habilitació unitat 3 anys infantil.

Valoració i aprovació, si s’escau, de l’informe final de memòria curs 2012-2013

Proposta de dies festius al centre.

Resum Consell Escolar extraordinari de Centre 1/07/13 [pdf].

Escrit famílies sobre l’habilitació de la línia [pdf].