Acta de l’assemblea general extraordinària

Ací teniu disponible l’acta de l’assemblea general extraordinària del 15 de juny de 2012, que va tractar dels següents punts:

1.- Valoració del curs 2011/2012

1.1.- Activitats

1.2.- Estat dels comptes i informació sobre retorn dels diners de l’AMPA

2.- Perspectives per al curs 2012/2013

3.- Informació sobre el menjador i presa de decisions al respecte, si s’escau.

4.- Suggeriments i preguntes. Torn obert de paraula.

5.- Inclusió de temes i presa de decisions, si s’escau.

Informe UCALSA

Balanç econòmic curs 2011/2012

Publicats els ajuts per a llibres 2012-2012

[Actualització 23/07/2012] ampliat el termini de sol·licitud. També es poden demanar els ajuts del 3 al 14 de setembre.

S’ha publicat l’ordre que regula els ajuts per a llibres de text, material didàctic i informàtic, pel curs 2012-2013. El termini per a demanar-los s’acaba el 25 de juliol. Els tràmits s’han de fer a l’escola, en horari de 9.00 a 11.00. Atenció: els xiquets/es han de tindre un compte bancari propi, o ser-ne beneficiaris; és un tràmit que es pot fer al banc, i cal portar una fotocòpia compulsada per l’entitat bancària.

Vos adjuntem el text que ens ha enviat la FAPA:

Benvolgudes ampas:

S’ha publicat l’ordre que regula les ajudes de llibres de text, material didàctic i informàtic, per al curs 2012-2013. L’import màxim d’aquestes ajudes serà de 125 €, per a aquells que tinguen dret a l’ajuda completa, la resta de les ajudes seran del 70% i del 40% .

L’ajuda directa es concedirà en els següents casos:

-Unitat familiar amb un dels seus membres víctima de violència de gènere o de terrorisme
-Orfe absolut o en situació d’acolliment
-Premi extraordinari de rendiment acadèmic
-Alumnat membre de família acollidora

La resta es valorarà segons els criteris de baremació que figuren en l’ordre.

El 100% de l’ajuda es lliurarà als beneficiaris d’ajuda directa, així com a l’alumnat escolaritzat en una unitat d’educació especial en centres ordinaris, i a aquelles famílies la renda per càpita de les quals no supere els 5.591€.

Quant a les ajudes parcials (70% i 40%), a més de la renda per càpita, s’atorgaran seguint una sèrie de criteris de preferència, especificats en l’ordre.

El termini per a sol·licitar aquestes ajudes comença el 29 de juny i acaba el 25 de juliol. Al setembre s’obri un termini extraordinari del 3 al 14, per a alumnes que es matriculen per primera vegada en un centre, o que haja superat els exàmens extraordinaris de setembre.

En l’Annex II s’especifiquen les condicions per a les ajudes per a centres d’educació especial i centres CAES concertats, que rebran directament l’ajuda en el Centre perquè aquest gestione l’adquisició de material.